ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στο κέντρο ΟΑΣΙΣ στη Χοιροκοιτία. Στη συνέλευση θα γίνει και συμπληρωματική εκλογή για συμπλήρωση των κενών θέσεων στο Συμβούλιο μετά από την αλλαγή του καταστατικού του Συνδέσμου.

Leave a Comment

Skip to content