Εκλογική και Καταστατική Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου η έκτακτη εκλογική και καταστατική συνέλευση του συνδέσμου μας.

Σε αυτή έγινε παρουσίαση του έργου του απερχόμενου συμβουλίου καθώς και έγκριση των λογαριασμών του έτους 2018.

Έγινε ανάγνωση του νέου καταστατικού και ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο νέο καταστατικό όπου και εξουσιοδοτήθηκε το νέο συμβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Το νέο καταστατικό εγκρίθηκε ομόφωνα.

Εκλέγηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου όπου καταρτίστηκε σε σώμα.

Leave a Comment

Skip to content