Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Στις 19 Ιουλίου 2019, αντιπροσωπία του συνδέσμου μας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όπου αναφέρθηκαν αιτήματα μας

  • αύξηση των συνοδών  για καλυψη των αναγκών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και βελτίωση των σχεδίων υπηρεσίας τους για καλύτερα αποτελέσματα
  • αύξηση των περιόδων λογοθεραπείας για τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν καθώς ο λόγος θα βοηθήσει στην επικοινωνία
  • την ένταξη και τη συμμετοχή των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν σε αγώνες των special Olympics
  • διαφοροποίηση της διδασκαλίας και  προσπάθεια ένταξης των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν σε περισσότερα μαθήματα στην κανονική τάξη
  • την αναβάθμιση του πιστοποιητικού παρακολούθησης (έλεγχος) που δίνεται στους μαθητές με σύνδρομο Ντάουν και η αναγνώριση του ως απολυτήριο για εξεύρεση εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
  • επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης

Ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει θετικά τα αιτήματα μας.

Εκ του διοικητικού συμβουλίου.

Leave a Comment

Skip to content