Συνάντηση με Υπουργείο Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συνάντησημε τον Υπουργό Υγείας  στις 27 Αυγούστου 2019. Στην συνάντηση ήταν παρόν και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ο Επιστημονικός Διευθυντής ΝΑΜ ΙΙΙ, εκ΄μέρους του ΟΚΥΠΥ.

Ζητήθηκε από τον Υπουργό όπως τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν, θεωρηθούν ως χρόνιοι ασθενείς, ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί στις επισκέψεις στους ιατρούς. Παράλληλα ζητήθηκε να μην υπάρξουν περιορισμοί, με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ, στις θεραπείες φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργασιοθεραπείας.

Έχει ζητηθεί επίσης, η δημιουργία και σε άλλες πόλεις, ιατρείων παρακολούθησης ατόμων με γενετικά σύνδρομα, ώστε να μην απαιτείται η μετάβαση όλων στο ΝΑΜ ΙΙΙ.

Ο Υπουργός μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει κανένας περιορισμός σε καμία από τις απαιτούμενες θεραπείες. Για το θέμα δημιουργίας νέων κλινικών, ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΟΚΥΠΥ, μας έχει ενημερώσει ότι προγραμματίζεται να σταλεί μία παιδίατρος για εκπαίδευση αλλά θα είναι δύσκολο για δημιουργία νέων κλινικών.

Παράλληλα η Γενική Διευθύντρια, μας έχει ανακοινώσει την πρόθεση της να παρέχει χορηγία για λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και εργασιοθεραπεία, με την μορφή κουπονιού, προς όλα τα άτομα ΑΜΕΑ που είναι στην σχολική ηλικία, ώστε να μην αναγκάζονται να χάνουν εκπαιδευτικές ώρες για τις θεραπείες τους. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί μέχρι την έναρξη της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει τον Υπουργό Υγείας και την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, για την συνεχή υποστήριξη των αιτημάτων μας.

Leave a Comment

Skip to content