Σχετικά με τον Σύνδεσμο

Σχετικά με τον Σύνδεσμο

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνδρόμου Down άρχισε τη λειτουργία του στις 6 Φεβρουαρίου 1991, όταν γονείς παιδιών με το σύνδρομο Down μαζεύτηκαν στη Λευκωσία από όλη την Κύπρο, για να βρουν τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να καλυτερεύσουν τη ζωή των ατόμων με το σύνδρομο Down.
Ο Σύνδεσμος έχει νομική υπόσταση και έχει ως έμβλημά του την Παναγία τη Θεοσκέπαστη στον Καλοπαναγιώτη, κάτω από τη σκέπη της οποίας οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά με το σύνδρομο Down.
Μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συνδέσμου εδώ.

 

Σκοποί του Συνδέσμου

  • Η παροχή βοήθειας στις οικογένειες που έχουν παιδί με σύνδρομο Down για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και σωστά τα προβλήματα του παιδιού τους, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί πιο εύκολα στο κοινωνικό σύνολο.
  • Η καταβολή προσπάθειας ώστε τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνει κάθε άτομο να τύχουν αναγνώρισης και εφαρμογής και για τα παιδιά με σύνδρομο Down.
  • Η συνεργασία γονιών / αρχών για ένταξη των παιδιών αυτών στα κανονικά σχολεία.
  • Η προώθηση ειδικής εκπαίδευσης στα κανονικά δημόσια σχολεία σε περίπτωση που τα παιδιά με σύνδρομο αδυνατούν να παρακολουθήσουν το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μερικών μαθημάτων. Μόνο σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας των παιδιών με σύνδρομο, θα τοποθετούνται στις διάφορες ειδικές σχολές. Η ένταξη των παιδιών στους χώρους των κανονικών σχολείων, θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πνεύματος και των ικανοτήτων αυτών των παιδιών.
  • Η προώθηση συνεργασίας με παρόμοιους συνδέσμους του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλων επιστημονικών επιτευγμάτων για καλύτερη εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.
  • Η διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών ή και άλλων εκδηλώσεων, δημοσιευμάτων κτλ. για γνωστοποίηση στο κοινό του προβλήματος των παιδιών αυτών για καλύτερη επικοινωνία τους με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Η προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την οικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με σύνδρομο Down.