Συνάντηση με Υπουργείο Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συνάντησημε τον Υπουργό Υγείας  στις 27 Αυγούστου 2019. Στην συνάντηση ήταν παρόν και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ο Επιστημονικός Διευθυντής ΝΑΜ ΙΙΙ, εκ΄μέρους του ΟΚΥΠΥ. Ζητήθηκε από τον Υπουργό όπως τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν, θεωρηθούν ως χρόνιοι ασθενείς, ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί στις επισκέψεις στους … Read more Συνάντηση με Υπουργείο Υγείας

Συνάντηση με Υπουργό Άμυνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας στις 27 Αυγούστου 2019 όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται με την πρόσκληση για επιστράτευση των νεοσυλλέκτων καθώς και με πρόσκληση των κοριτσιών στην Πολιτική Άμυνα. Ως σύνδεσμος, εισηγηθήκαμε τρόπους για απαλλαγή των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν για υποχρεωτική στράτευση. Ο Υπουργός Άμυνας , αφού μελετήσει … Read more Συνάντηση με Υπουργό Άμυνας

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Στις 19 Ιουλίου 2019, αντιπροσωπία του συνδέσμου μας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού όπου αναφέρθηκαν αιτήματα μας αύξηση των συνοδών  για καλυψη των αναγκών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και βελτίωση των σχεδίων υπηρεσίας τους για καλύτερα αποτελέσματα αύξηση των περιόδων λογοθεραπείας για τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν καθώς ο λόγος … Read more Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Φόρμα για απαλλαγή στην συμπλήρωση για το ΓΕ.Σ.Υ.

  Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν δικαιούνται απαλλαγή στην συμπληρωμή για τους ειδικούς ιατρούς, αναλύσεις κ.τ.λ.. Καλούνται τα μέλη μας όπως προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες. Κατέβασε την Φόρμα ΕΔΩ.

Εκλογική και Καταστατική Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου η έκτακτη εκλογική και καταστατική συνέλευση του συνδέσμου μας. Σε αυτή έγινε παρουσίαση του έργου του απερχόμενου συμβουλίου καθώς και έγκριση των λογαριασμών του έτους 2018. Έγινε ανάγνωση του νέου καταστατικού και ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο νέο καταστατικό όπου και εξουσιοδοτήθηκε το νέο συμβούλιο να προχωρήσει … Read more Εκλογική και Καταστατική Γενική Συνέλευση