Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Π.Σ.Σ.Ε.

Ο σύνδεσμος μας ως μέλος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού έχει παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019.

Leave a Comment

Skip to content