Ευρωπαϊκή Κάρτα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Ντάουν έχει επιτύχει την έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας για όλα τα μέλη του χωρίς να απαιτείται η αξιολόγηση ιατροσυμβουλίου. Για τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στα τηλέφωνα 22815015 ή 25729131. Έχει σταλεί σχετική εγκύκλιος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη που έχουν δηλώσει.

Leave a Comment

Skip to content